Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty: 11.12.2020

Tämä on Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § perustuva tietosuojaseloste Ilmastokummien järjestelmästä, kotisivuista ja palveluista sekä niihin linkittyvissä ympäristöissä.

Rekisterinpitäjä

Ilmastokummit ry

Postiosoite

Tilkankatu 39 A, 6.krs, 00300 Helsinki

Muut yhteystiedot

www.ilmastokummit.fi
yhdistys (at) ilmastokummit.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matti Vilola

Osoite

Ilmastokummit, Tietosuoja-asiat, Tilkankatu 39 A, 6.krs, 00300 Helsinki

Muut yhteystiedot

matti(a)ilmastokummit.fi
(sijaisyhteys: yhdistys(a)ilmastokummit.fi)

Rekisterin nimi

Ilmastokummit ry:n jäsen- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten, sekä Arpajaishallinnon edellyttämien lahjoittajien rekisterin ja kirjanpidon harjoittaminen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjä ovat Ilmastokummit ry:n varsinaisiksi tai kannattajajäseniksi hyväksymät henkilöt, sekä lahjoittajat.

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty tai lahjoittaja on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen tai lahjoituksen yhteydessä:

  • etu- ja sukunimi
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:

  • jäseneksi liittymisvuosi tai lahjoituksen ajankohta
  • tiedot maksetuista jäsenmaksuista tai lahjoituksista ja niihin liittyvistä maksutapahtumista
  • Tapahtumien kuten vierailujen ja matkojen yhteydessä voidaan tapahtuman luonteesta riippuen kerätä ilmoittautuneilta esim. puhelinnumero tai muita tietoja, joita esim. ulkopuolinen matkanjärjestäjä tarvitsee. Tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä kerättyjä tietoja ylläpidetään sähköisessä henkilörekisterissä kahden toimintavuoden ajan ja sen jälkeen ne hävitetään. Merkittävien tapahtumien osallistujaluettelot arkistoidaan yhdistyksen arkistoon.

Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan tai 5 vuotta, kumpi aika on pidempi. Yhdistyksen arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä ja lahjoittajista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä tai lahjoittajalta lahjoituksen tekemisen tai maksusuorituksen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä yhdistyksen asiakaspalveluun.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

Yhdistyksen järjestämille matkoille ilmoittautuessa jäsenien antamia tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle matkanjärjestäjälle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tiedot tallennetaan EU:n alueella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot siirtyvät selaimen välityksellä SSL-protokollalla salatun tietoliikenneyhteyden avulla palvelinympäristöön, jossa yhdistyksen sivuja, tai järjestelmää, ylläpidetään. Palvelinympäristö on vartioidussa ympäristössä ja fyysinen sekä tekninen sisäänpääsy tarjotaan sinne ainoastaan luvan saaneille. Palvelinympäristömme ylläpitäjä on Google.

Ilmastokummien sivusto tallentaa evästeitä käyttäjän selaimen avulla tietokoneen selaimen välimuistiin. Nämä evästeet ovat tekstitiedostoja, joiden avulla sivusto muistaa tietoa sen kävijöistä vierailun aikana ja mahdollisesti myös sen jälkeen. Evästeitä käytetään käyttäjäkohtaisen tiedon ylläpitämiseen vierailun aikana, käyttäjien tunnistamiseen jäsenkirjautumisessa, webbikaupassa, sekä analytiikan keräämiseen kävijöistä. Tavallisille vierailijoille sivusto toimii myös ilman evästeitä, mutta jäsenkirjautumisessa ja webbikaupassa evästeet tulee olla sallittuna selaimessa.

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Ilmastokummit ry:n hallituksella ja nimetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa.

Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

[TIETOSUOJASELOSTE LOPPUU]