Käyttö- ja toimitusehdot

Viimeksi päivitetty: 21.12.2021 / selkeyttämistä toiminnasta ja lahjoituksista

Tervetuloa Ilmastokummit.fi palveluihin!

Ilmastokummit-palvelut muodostuvat Ilmastokummien tarjoamasta ympäristöön ja hiilijalanjälkeen liittyvästä tiedosta, hiilijalanjälkilaskurista sekä hiildioksidin vähentämiseen liittyvistä lahjoitus tuotteista ja/tai palveluista. Palveluiden avulla voit hankkia tietoa ilmastonmuutoksesta, meistä, sekä ymmärtää kuinka paljon sinun tai yrityksesi hiilijalanjälki on. Voit lisäksi tilata itsellesi tuotteen ja/tai palvelun, jolla voit pienentää tai minimoida omia hiilidioksipäästöjäsi. Ilmastokummit-palvelut ovat tarkoitettu sekä yrityksille että kuluttajille.

Käyttämällä Ilmastokummit-palveluita tai tekemällä lahjoituksen, teet tämän Sopimuksen suomalaisen yhdistyksen Ilmastokummit ry:n (y-tunnus: 3138637-2, osoite: Ilmastokummit ry, Tilkankatu 39 A, 6krs, 00300 Helsinki) kanssa (“ILMASTOKUMMIT” tai “ME”).

MÄÄRITELMÄT

“Hiilijalanjälkitesti” tarkoittaa hiilijalanjälkitestiä, joka on osa Ilmastokummit-palveluita ja jolla Käyttäjän hiilijalanjälki tai Käyttäjän hiilidioksidipäästöjen osuus voidaan laskea ja arvioida.

“Ilmastokummit-palvelut” tarkoittavat Verkkosivuillamme tarjottavia palveluita, jotka kattavat muun muassa hiilidioksipäästöihin ja ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa, hiilijalanjälkitestin ja Ilmastokummien kulloinkin Lahjoittajalle tarjoamia lahjoitus tuotteita ja/tai palveluita.

“Lahjoittaja” tarkoittaa Ilmastokummit-palveluiden Käyttäjää, joka on tehnyt Ilmastokummit-palvelusta lahjoituksen tai kannatusjäsenmaksun.

“Käyttöehdot” tai “Sopimus” tarkoittavat näitä Ilmastokummit-palveluiden käyttöehtoja.

“Käyttäjä” tai “sinä” tarkoittaa Ilmastokummit-palveluita käyttäviä rekisteröitymättömiä tai rekisteröityneitä käyttäjiä, mukaan lukien Lahjoittajat.

“Verkkosivut” tarkoittavat verkkosivujamme osoitteessa ilmastokummit.fi, joiden kautta muun muassa Ilmastokummit-palveluita tarjotaan.

ILMASTOKUMMIT-PALVELUIDEN KÄYTTÖ

Ilmastokummit -palvelut ja tuotteet tarjotaan sellaisina kuin ne kulloinkin ovat tarjolla ilmastokummit.fi -sivustolla.

Kehitämme Ilmastokummit-palveluita jatkuvasti ja voimme lisätä, muuttaa tai poistaa Ilmastokummit -palveluita tai tuotteita taikka niiden osia.

LAHJOITUS

Lahjoitus tuotteet sisältävät suuntaa-antavia esimerkkilaskelmia hiilidioksidipäästöjen hyvittämiseen ja sitomiseen. Kaupasta löytyvät tuotteet ovat lahjoituksia, joita käytetään yhdistyksen ilmastotyöhön alla mainitun mukaisesti. Tuotteet ovat esimerkkejä ilmastotyöstä, kuten esimerkiksi puun istuttaminen sekä sen hoitamiseen liittyvät metsänhoidolliset toimenpiteet tai suo-alueiden ennallistaminen.

Ilmastokummeilla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa: RA/2020/1316. Rahankeräyksen ilmastotyön kohteita ovat:

  • Maa-alueiden, metsän ja suoalueiden hankinta
  • Puiden taimien hankinta
  • Puiden istuttaminen
  • Metsien ja suoalueiden hoito, ennallistaminen ja ylläpitäminen
  • Lisäksi voidaan järjestää yhdistyksen kokouksia ja muita tilaisuuksia sekä tuottaa ja levittää ilmastonmuutoksen liittyvää aineistoa

Lahjoituksen voi tehdä myös suoraan ilman lahjoitus tuotetta.

KÄYTTÄJÄTILIT

Ilmastokummit -palvelussa Sinulle luodaan mahdollisesti käyttäjätili.

Luodessaan käyttäjätilin ja/tai ostaessaan Ilmastokummit-palveluita Käyttäjän tulee ilmoittaa Ilmastokummit-palveluissa pyydetyt oikeat ja ajantasaiset tiedot. Pyydämme sinua päivittämään tietosi, mikäli ne muuttuvat.

Käyttäjätilisi sekä salasanasi ovat henkilökohtaisia. Älä paljasta salasanaasi kolmansille osapuolille tai anna kolmansien osapuolien käyttää käyttäjätiliäsi. Käyttäjä on vastuussa kaikista käyttäjätilinsä Ilmastokummit-palveluiden käytöstä.

Meillä on oikeus irtisanoa käyttäjätilisi Ilmastokummit-palveluissa milloin tahansa, mikäli katsomme, että Käyttäjä on rikkonut tätä Sopimusta, käyttänyt sitä laittomaan toimintaan tai aiheuttanut vahinkoa meille tai Ilmastokummit-palveluiden toisille Käyttäjille.

LAHJOITUS TUOTTEEN JA KANNATUSJÄSENYYDEN MAKSAMINEN

Lahjoitus tuotteen hinta on Lahjoittajalle ilmoitettu lahjoitettava summa, jota Lahjoittaja voi muokata vaihtamalla tuotteen määrää. Lahjoittajan halutessa tietoa omista hiilidioksidipäästöistään ennen lahjoituksen tekemistä, suosittelemme käyttämään tarjoamaamme tietoa ja mahdollista Hiilijalanjälkitestiä hiilidioksipäästöjen suuruuden arvioimiseksi. Voit milloin tahansa tehdä lisätilauksia ostamalla uuden tuotteen Ilmastokummit.fi Verkkopalvelusta. Ilmastokummit voi tarvittaessa lähettää proforman/tilisiirron, kustakin tuotteesta erikseen. Kun proforma/tilisiirto on maksettu ja suorituksesi on rekisteröity palveluumme, Tilaajalle toimitetaan tosite maksusta sekä sertifikaatti lahjoituksesta.

Lahjoitus tuotteet maksetaan Ilmastokummit palvelussa kulloinkin tarjolla olevilla maksutavoilla Verkkopalvelussa.

Lahjoittajalla ollessa kysyttävää lahjoituksistaan tai kannatusjäsenmaksustaan, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse yhdistys( at )ilmastokummit.fi

ILMASTOKUMMIT-PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RAJOITUKSET

Käyttäjä voi käyttää Ilmastokummit-palveluita vain tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti ja ainoastaan tässä Sopimuksessa mainittuihin tarkoituksiin.

Jollei toisin tässä Sopimuksessa todeta, Käyttäjä ei saa:

a) kiertää tai yrittää kiertää mitään Ilmastokummit-palveluiden käytön kontrollointiin tai kopioinnin estämiseen liittyviä ominaisuuksia;

b) tutkia, skannata tai testata mitään Ilmastokummit-palveluiden haavoittuvuuksia;

c) käyttää mitään tiedonlouhintaa, robotteja tai muita vastaavia tiedonkeruu- tai tiedonerittelytapoja;

d) käyttää botteja tai muita automatisoituja metodeja Ilmastokummit-palveluiden käyttämiseksi;

e) käyttää, kopioida, myydä, vuokrata, siirtää, lisensoida tai muilla tavoin tarjota Ilmastokummit-palveluita kolmansille osapuolille;

f) puuttua muiden Käyttäjien Ilmastokummit-palveluiden käyttöön;

g) takaisinmallintaa, purkaa, avata tai muuten yrittää selvittää Ilmastokummit-palveluiden tai siihen liitännäisen teknologian lähdekoodia tai sen osaa;

h) luoda Ilmastokummit-palveluihin käyttäjätiliä käyttäen väärennettyä henkilöllisyyttä tai toisen henkilön henkilöllisyyttä;

i) käyttää Ilmastokummit-palveluita muita kuin Ilmastokummitn tarjoamia käyttöliittymiä, kuten Verkkosivuja hyödyntäen;

j) käyttää Ilmastokummit-palveluita voimassaolevien lakien vastaisesti;

k) käyttää Ilmastokummit-palveluita siten, että käyttö rikkoisi kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, liikesalaisuuksia tai yksityisyyttä;

l) käyttää Ilmastokummit-palveluita luvattomiin, epäasiallisiin tai epäeettisiin tarkoituksiin tai toimiin; tai

m) käyttää Ilmastokummit-palveluita materiaalin siirtoon, joka sisältää mainos-, haitta- tai vakoiluohjelmia, ohjelmistoviruksia tai mitään muuta tietokonekoodia, joka on suunniteltu häiritsemään, tuhoamaan tai rajoittamaan tietokoneohjelman tai -laitteiston toimintaa.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PALVELUT

Tietyt Ilmastokummit-palveluiden toiminnot ja sisällöt voivat olla kolmansien osapuolien tarjoamia.

Tämä Sopimus kattaa yksinomaan Ilmastokummit-palvelut ja niiden käytön. Kaikki linkitetyt kolmansien osapuolien palvelut ja sisältö ovat kyseessä olevien kolmansien osapuolien tarjoamia ja niitä koskevat kyseisten kolmansien osapuolien käyttöehdot, muut sopimukset tai lisenssit. Ilmastokummit ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten palveluiden käytöstä ja niiden sisällöstä, riippumatta siitä onko niihin viitattu tai ovatko ne saatavilla Ilmastokummit-palveluissa.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki immateriaalioikeudet liittyen Ilmastokummit-palveluihin ja niiden tuottamiin tietoihin sekä kaikkiin tällaisten tietojen osiin ja niiden kopioihin ovat yksinomaan Ilmastokummien omaisuutta.

Jollei toisin määrätä, tällä Sopimuksella ei anneta Käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia Ilmastokummit-palveluihin. Ilmastokummit, sen alihankkijat ja mahdolliset lisenssinantajat pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä Sopimuksessa.

VASTUUNRAJOITUS

Pyrimme ylläpitämään Ilmastokummit-palveluiden toimivuutta, mutta huomioithan, että voimme milloin tahansa tilapäisesti tai pysyvästi keskeyttää Ilmastokummit-palveluiden ja tuotteiden tarjoamisen. Tarjoamme Ilmastokummit-palvelut ja tuotteet Käyttäjillemme sellaisena kuin ne kulloinkin on Verkkosivuillamme kuvattu, emmekä anna takuuta Ilmastokummit-palveluiden tai tuotteiden soveltumisesta Käyttäjän tarkoituksiin.

VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Ilmastokummit-palveluita.

Voit sulkea käyttäjätilisi Ilmastokummit-palveluun milloin tahansa. Kun käyttäjätilisi on suljettu tai tämä Sopimus irtisanottu, menetät oikeutesi mahdollisiin tuotteisiin tai palveluihin välittömästi.

Kaikki tämän Sopimuksen ehdot, joiden on tarkoitettu pysyvän voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisesta tai sen voimassaolon päättymisestä huolimatta, jäävät voimaan.

KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET

Ilmastokummeilla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa. Mikäli käyttöehdot muuttuvat, julkaisemme muutetut Käyttöehdot Verkkosivuillamme. Käyttöehtojen muutokset eivät vaikuta Lahjoittajan hankkimien lahjoitus tuotteiden tai palveluiden ilmoitettuihin ominaisuuksiin.

Muutetut Käyttöehdot tulevat voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun muutokset on julkaistu edellä esitetyn mukaisesti. Jatkamalla Ilmastokummit-palveluiden käyttöä muutosten julkaisemisen jälkeen hyväksyt näiden Käyttöehtojen uudet ehdot.

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Sinulla ei ole oikeutta siirtää näihin Käyttöehtoihin perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia. Meillä on oikeus siirtää kaikki näistä Käyttöehdoista johtuvat oikeutemme ja velvollisuutemme (mukaan lukien immateriaalioikeudet ja lisenssit).

SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä Käyttöehtoja tulkitaan Suomen lain mukaisesti sen estämättä, mitä lainvalintaa koskevista säännöksistä johtuu.

Näistä Käyttöehdoista johtuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Käyttäjän ja Ilmastokummien välisessä sovintoratkaisuun tähtäävissä neuvotteluissa tai sovittelumenettelyssä. Mikäli sovintoon ei päästä, riita ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Euroopan Unionin alueella asuvana kuluttaja-asiakkaana voit myös käyttää Euroopan komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua (palvelu on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr). Suomalaisena kuluttajana voit riitatilanteessa kääntyä asuinpaikkasi alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan puoleen (ohjeita löydät osoitteista kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

Kaikki ilmoitukset, kysymykset tai vaatimukset liittyen Ilmastokummit-palveluihin tulee osoittaa:

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@ilmastokummit.fi

[KÄYTTÖEHDOT LOPPUU]